EIZ- GALE

Vážení čitatelia,  licencia k Elektronickým informačným zdrojom GALE bola Slovenskou národnou knižnicou k 31.12.2021 zrušená. O ďalšom postupe vás budeme informovať.

Elektronické informačné zdroje GALE – prístup k plnotextovým databázam

Miestna knižnica Petržalka umožňuje v rámci národnej licencie realizovanej prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v priestoroch Pobočky odbornej a cudzojazyčnej literatúry na Vavilovovej ul. č. 26 využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu Gale.

Databáza poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je rozčlenená do troch poddatabáz:

 

Zoznam dostupných periodík v Miestnej knižnici Petržalka:

Názov (Title) Vydavateľstvo (Publisher) Typ (Type)
AB Europe Intergame Magazine/Journal
Aboriginal History The Australian National University Magazine/Journal
Academy of Marketing Science Review Academy of Marketing Science Magazine/Journal
Adult Learningy American Association for Adult and Continuing Education Magazine/Journal
Advances in Multimedia Hindawi Limited Magazine/Journal
Advantages Hot Deals Advertising Specialty Institute Newsletter
African Business IC Publications Ltd. Magazine/Journal
IDEA Personal Trainer IDEA Health & Fitness Magazine/Journal
Sportscience Internet Society for Sport Science Magazine/Journal
Sport Management Review Elsevier B.V. Magazine/Journal
Space Daily United Press International Magazine/Journal
South-East Europe (Emerging Europe Monitor) Business Monitor International Newsletter
South Korea Ship Building Acquisdata Pty Ltd. Newsletter
South Africa Insurance Report Business Monitor International Newsletter
Sound & Vision Hachette Filipacchi Magazines, Inc. Magazine/Journal
Software Magazine Rockport Custom Publishing, LLC Magazine/Journal
Social Work Oxford University Press Magazine/Journal
Social Science & Medicine Elsevier Science Publishers Magazine/Journal
Social History Routledge Magazine/Journal
Social Education National Council for the Social Studies Magazine/Journal
Social Biology Taylor & Francis Group LLC Magazine/Journal
Smart Libraries Newsletter American Library Association Magazine/Journal
Slovakia Power Report Business Monitor International Newsletter
Slovakia Mining Report Business Monitor International Newsletter
SeeNews Company and Industry Profiles SeeNews EOOD Industry profile
Russia Oil & Gas Report Business Monitor International Newsletter
Oncologie Springer Magazine
Old House Journal Active Interest Media Magazine/Journal
OECD Economic Surveys – United States OECD Publications and Information Centre Report
OECD Economic Surveys – Germany OECD Publications and Information Centre Report
OECD Economic Surveys – Japan OECD Publications and Information Centre Report
Ocean Science Copernicus GmbH Magazine/Journal
Nuclear Materials and Energy Elsevier B.V. Magazine/Journal
North Africa (Africa Monitor) Business Monitor International Newsletter
Night Sky F+W Media, Inc. Magazine/Journal
News Photographer National Press Photographers Association, Inc. Magazine/Journal
New Materials Asia International Newsletters Newsletter
Neuropsychologia Elsevier B.V. Magazine/Journal
Journal of Interactive Marketing Elsevier B.V. Magazine/Journal
Journal of Futures Markets John Wiley & Sons, Inc. Magazine/Journal
Journal of Futures Markets John Wiley & Sons, Inc. Magazine/Journal
Journal of Diabetes Wiley Subscription Services, Inc. Magazine
Journal of Abnormal Psychology American Psychological Association, Inc. Magazine/Journal
Infosecurity Today Elsevier B.V. Magazine/Journal
Human Rights American Bar Association Magazine/Journal
Historical Studies in the Natural Sciences University of California Press Magazine/Journal
Gothic Studies Manchester University Press Magazine/Journal
GlobalPost Public Radio International, Inc. Magazine/Journal
Global Finance Journal Elsevier B.V. Magazine/Journal
Chinese Journal of Urban and Environmental Studies World Scientific Publishing Co. Pte Ltd. Magazine/Journal
BIBLIOTHEK Forschung und Praxis Walter de Gruyter GmbH & Co. KG Magazine/Journal