Zverejnené 30.12.2009,

Miestna knižnica Petržalka Vás zorganizovala priateľské stretnutie so spisovateľkou pre deti
Gabrielou Futovou
V stredu 18. marca 2009 o 10,00 hod.
V CC Centre – Klube 22, Jiráskova 3