Zverejnené 30.12.2009,
Čítali sme s UNICEFom.
V najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne čítalo 427 petržalských detí.

Vo štvrtok 23.3. odštartoval v knižniciach po celom Slovensku druhý ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si“, ktorý zorganizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a ďalšími partnermi. Deti sa ním pokúsili prekonať minuloročný rekord v „Najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne“ na Slovensku. Nad detským čitateľským maratónom „Čítajme si“, ktorý sa uskutočnil v rámci desiateho ročníka Týždňa slovenských knižníc, opätovne prevzala záštitu spisovateľka Oľga Feldeková. Z verejných knižníc Bratislavy sa maratónu zúčastnila jediná – naša Miestna knižnica Petržalka.

Deti čítali slovenské rozprávky od rána do tretej hodiny popoludní a každé dieťa, ktoré sa do detského čitateľského maratónu zapojilo, sa v knižnici, do ktorej prišlo, podpísalo na pamätný diplom. V Petržalke sa podujatie slávnostne otváralo na ZŠ Narnia na Beňadickej ulici pani Oľgou Feldekovou, ktorá prečítala rozprávku z Modrej knihy rozprávok od Ľubomíra Feldeka a na ZŠ Pankúchova ul. kde prvú rozprávku prečítala spisovateľka a herečka Magdaléna Vášáryová. Čítalo sa aj na ZŠ Lachova ul., ZŠ Nobelovo nám., a ZŠ Dudova ul. Od 13,00 do 15,00 sa pokračovalo v čítaní na detských pobočkách Knižnice na Furdekovej 1, Ambroseho 4, Lietavskej 14, Vavilovovej 24.

O šestnástej hodine boli slávnostne vyhlásené výsledky druhého kola „Čítajme si“, ktoré všetkých príjemne prekvapili – do druhého ročníka detského čitateľského maratónu „Čítajme si“ sa zapojilo 95 knižníc a ich pobočiek a celkovo 10 798 detí. V Petržalke čítalo spolu 427 detí.
„Som rada, že môžem opäť podporiť detský čitateľský maratón ČÍTAJME SI, a budem sa tešiť ak sa Linke detskej istoty podarí z tohto podujatia vytvoriť tradíciu. Je pekné, ak svoje deti nielenže vedieme ku knihe, ale ak tento čas trávime spolu s nimi ,“ povedala na margo podujatia Oľga Feldeková.

Súčasťou „Čítajme si“ bola aj diskusia venovaná téme detského čítania, za prítomnosti spisovateľsky a krstnej mamy projektu Oľgy Feldekovej, podpredsedníčky výboru NR SR pre kultúru a média Magdalény Vášáryovej, predsedníčky Slovenskej asociácie knižníc Daniely Gondovej, profesorky literatúry Márie Kusej, spisovateľky Tone Revajovej, zástupcu Agentúry slovenské rekordy Igora Svítoka, detskej psychologičky a odbornej garantky Linky detskej istoty Kataríny Trlicovej, riaditeľa Miestnej knižnice Petržalka Ernesta Husku a ďalších hostí. Prínos knihy v živote detského čitateľa zhrnula detská psychologička Katarína Trlicová nasledovne: „Čítanie vytvára pre dieťa intimitu, kedy je samo s hrdinami knihy a nikto neovplyvňuje jeho prežívanie. Zároveň rozvíja detskú fantáziu, predstavivosť a zlepšuje celý jeho verbálny prejav. U dieťaťa, ktoré veľa číta je predpoklad, že sa dokáže ľahšie vyjadrovať, lepšie reprodukuje a je komunikatívne na vyššej úrovni.“

Linka detskej istoty a zapojené knižnice aj tento rok spojili deti Slovenska pri čítaní kníh, za výraznej podpory partnerov detského čitateľského maratónu „Čítajme si“:
• Slovenská asociácia knižníc
• Agentúra slovenské rekordy
• Vydavateľstvo Reader´s Digest Výber Slovensko, s.r.o.
• Bittner print, s.r.o.– najväčší poskytovateľ digitálnych tlačových služieb na Slovensku
• InfoLIB – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
• Murova čitáreň
 

foto zo ZŠ Narnia na Beňadickej ulici

foto zo ZŠ Pankúchova