Zverejnené 30.12.2009,

V dňoch 10.3. – 14.3. sa konal 2. ročník Jarného maratónu s knihou je venovaný 180. výročiu narodenia pedagóga, spisovateľa, folkloristu a zberateľa a vydavateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského

Program: Pavol Dobšinský: Traja zhavranení bratia
Účinkovali: Členovia Divadla LUDUS

10. 3. 2008 o 10.00 hod. Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Stredisko kultúry Vajnorská 21
11. 3. 2008 o 14.00 hod. Knižnica Ružinov, Dom kultúry Ružinov
12. 3. 2008 o 10.00 hod. Mestská knižnica, Úsek pre deti a mládež Kapucínska 3
13. 3. 2008 o 14.00 hod. Miestna knižnica Petržalka, CC Centrum Jiráskova 3
14. 3. 2008 o 10.00 hod. Staromestská knižnica, MKC Gaštanová 19

 

maraton-1.jpg
maraton-11.jpg
maraton-2.jpg
maraton-12.jpg
maraton-3.jpg
maraton-13.jpg
maraton-4.jpg
maraton-14.jpg
maraton-5.jpg
maraton-15.jpg
maraton-6.jpg
maraton-16.jpg
maraton-7.jpg
maraton-17.jpg