Zverejnené 30.12.2009,
Jubilejné súzvuky

Jubilejný dvadsiaty ročník literárnej súťaže „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“ už pozná svojich víťazov. Vybrať tých najlepších z takmer dvoch stoviek nádejných autorov z celého Slovenska, určite nebolo jednoduché. Odborná porota musela prečítať tristošesťdesiatštyri prác, pričom za dve desaťročia ich na adresu Miestnej knižnice Petržalka prišlo už vyše tritisícpäťsto. Súťažné kategórie boli opäť rozdelené podľa veku autorov a umeleckej formy diela – poézie a prózy. Už po druhý raz sa udeľovalo i ocenenie za dielo s petržalskou tematikou.

Cenu riaditeľa miestnej knižnice si od Ernesta Húsku prevzala 14-ročná Anička Skuráková žiačka ZŠ Nobelovo nám. za svoju poviedku „Nový priateľ- nový domov“, v nej veľmi citlivo popísala príbeh dievčaťa, ktoré sa z vidieka presťahuje na najväčšie bratislavské sídlisko. Tu sa stretáva s priateľom, ktorého doteraz poznala len cez internet. Chlapec jej zamlčal, že je na invalidnom vozíčku, ale ako sa ukáže, na sile priateľstva ani hendikep neuberie. Anička bohužiaľ odišla skôr než sme sa jej stačili opýtať, či bolo na jej príbehu aspoň trocha pravdy.

Podarilo sa nám však osloviť šestnásťročného gymnazistu z Pankúchovej Michala Molnára, ktorý za svoju „petržalskú“ poéziu získal ocenenie od starostu Milana Ftáčnika. Mišo nám prezradil, že jeho básne boli o bežnom sídliskovom živote. Zaujímalo nás teda, aký je pohľad mladého poeta na „bežnú“ sídliskovú realitu: „V Petržalke žije veľa ľudí na malom priestranstve a to ju robí špecifickou a inšpiratívnou. Často sa o nej hovorí, že je neosobná, no myslím, že to nie je pravda. Množstvo ľudí na malom mieste znamená množstvo medziľudských vzťahov, ale i to, že ľudia majú k sebe bližšie a môžu sa lepšie spoznať.“ Michal si v Petržalských súzvukoch vysúťažil cestu do Bruselu, ako nám však priznal, nie je to jeho prvý úspech, píše len tri roky a už má za sebou viacero literárnych ocenení.

Po vyhlásení najlepších prác, riaditeľ miestnej knižnice oficiálne otvoril 21.ročník Petržalských súzvukov. Opýtali sme sa ho, čím bol špecifický ten dvadsiaty: „Hodnotiaca komisia tento rok veľmi chválila kategóriu dospelých. Minulý rok bola výraznejšia tvorba detí. Som rád, že školáci z istého prebytku emócii píšu, no veľmi ma teší i to, že ľudia, ktorí musia dennodenne pracovať si stále vedia nájsť čas na tvorivosť.“

Pri príležitosti okrúhleho výročia súzvukov vydala miestna knižnica personálnu bibliografiu Ferka Urbánka, spisovateľa a dramatika, ktorému je i podľa slov riaditeľa knižnice naša spoločnosť stále dlžná. Jeho pamiatku si prítomní s úctou pripomenuli aj vďaka zhudobneným ukážkam z jeho tvorby, ktoré prezentovala operná speváčka Katka Kačmárová, na klavíri ju sprevádzal klavirista a dirigent Branko Ladič. Medzi čestnými hosťami podujatia nechýbala ani vnučka Eva Urbánková, ktorá žije v Petržalke. Moderátorom slávnostného popoludnia bol Ulrich Ulmann.
(lud)
foto : Lucia Drevicka, Petržalské noviny