Zverejnené 30.12.2009,

Vo štvrtok 6. decembra 2007 navštívil pobočky pre deti knižničný Mikuláš s plným košom sladkostí. Podujatie sa vydarilo, čo dokazujú aj fotografie.