Zverejnené 30.12.2009,
Poézia, hudba a obrazy v Knižnici – v sobotu 7.2. od 13.hod.

Internetová tvorba je novodobým fenoménom, ktorý neobišiel ani literárnu tvorbu. Literárne servery dosahujú na Slovensku stovky jedinečných prístupov denne. Ľudia na týchto stránkach tak majú možnosť publikovať svoje vydarené či menej vydarené literárne diela a sledovať bezprostredné reakcie čitateľov. Medzi autormi publikujúcimi na internete možno nájsť aj niekoľko knižne vydaných autorov a tiež držitelia cien v rôznych literárnych súťažiach. Napriek tomu títo autori zostávajú naďalej verejnosti viac menej neznámi. Ambíciou čítania v Knižnici je dať práve takýmto autorom priestor predstaviť sa na verejnosti.
Čítania sa zúčastnilo cca 30 hostí a trvalo od 13:00 do 17:00 hod. Na rok 2009 sa pripravujú ešte 2 obdobné akcie, jedna ešte do leta a jedna na jeseň.

Z tieňa nicku vystúpili:
CrawlingChaos – Jakub Repický –
finalista Persona grata 2008
palino8
patagonia
jt – Jan Těsnohlídek ml. – zástupca šéfredaktora časposiu pre súčasnú poéziu Psí víno
bufo bufo
Boris Lilov – finalista poviedky 2005
Aššurballit
#posledny
Háber – Stanislav Háber – autor viacerých knižne vydaných diel poézie a prózy
uran235
pastelka, ktorej vystúpenie bolo spestrené husľovým sprievodom, v prevedení člena skupiny Banda – http://www.banda.sk/
+ 3 autori z literárneho klubu Generácia

Okrem čítania spestril program aj spev Petra Kruteka a obrázky od toho istého autora a od Joža Melichára / http://melichar.blog.sme.sk