Zverejnené 30.12.2009,

 

RAK – Revue aktuálnej kultúry 

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava 3 

e-mail: rak@slovart.sk, www.slovart.sk , tel: 02/49 2018 00, fax: 02/49 2018 99

 a

 

Miestna knižnica v Bratislave-Petržalke

zorganozovali

21. júna o 18:00 hod. v Miestnej knižnici v Petržalke, Vavilovova  ul. 26

prezentáciu

 Revue aktuálnej kultúry – RAK

V programe vystúpili básnici a prozaici:

 

Elena HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Peter GETTING, Ján MIČUCH, Ivan POPOVIČ a ďalší