Zverejnené 08.09.2010,
Knižnica na pretekoch kačíc v Čunove
V sobotu 4.9. v areáli vodných športov v Čunova, kde Komunitná nadácia Bratislava www.knb.sk organizovala veľkú benefičnú akciu preteky kačíc.  www.pretekykacic.sk

Miestna knižnica Petržalka mala na pretekoch stánok s knihami.
Fungovali sme podobne ako bol náš letný knižný kolotoč, teda návštevníci si mohli knižku požičať, čítať či prečítať na mieste, pripadne aj odniesť.

Knihy na odnesenie sme ponúkali záujemcom za dobrovoľný symbolicky príspevok, vyzbierané peniaze boli odovzdané Komunitnej nadácii Bratislava.

kacice-1.jpg
kačice-1.jpg
kacice-2.jpg
kačice-2.jpg
kacice-3.jpg
kačice-3.jpg
kacice-4.jpg
kačice-4.jpg
kacice-5.jpg
kačice-5.jpg
kacice-6.jpg
kačice-6.jpg
kacice-7.jpg
kačice-7.jpg
kacice-8.jpg
kačice-8.jpg
kacice-9.jpg
kačice-9.jpg

Najnovšie

Otváracie hodiny a kontakty:
dnes 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 62 31 53 24 FREE WI-FI zóna
furdekova1@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 62 31 66 19 FREE WI-FI zóna
haanova37@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 63 82 80 08 FREE WI-FI zóna
lietavska16@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 63 82 62 03, FREE WI-FI zóna
prokofievova@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 63 81 58 57 FREE WI-FI zóna
rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 20 76 08 55 FREE WI-FI zóna
turnianska@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 62 24 06 13 FREE WI-FI zóna
vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 62 52 04 08, WI-Fi FREE zóna
odblit@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
dnes 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
02 / 63 82 64 46 FREE WI-FI zóna
vysehradska27@kniznicapetrzalka.sk
Viac informácií »
© Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Web od 2day.sk