Zverejnené 13.04.2011,
Podujatie pre deti na pobočke Vavilovova 24
Názov:
Vyvolávanie ducha knižnice
Kedy: 28.3.2011
Návštevníci podujatia : prváci zo základnej školy na Černyševského ul. s pani učiteľkou Ivanovou

 

 
IMG_1462.JPG
IMG_1462.JPG
IMG_1463.JPG
IMG_1463.JPG
IMG_1464.JPG
IMG_1464.JPG
IMG_1465.JPG
IMG_1465.JPG
IMG_1466.JPG
IMG_1466.JPG
IMG_1467.JPG
IMG_1467.JPG
IMG_1468.JPG
IMG_1468.JPG
IMG_1469.JPG
IMG_1469.JPG
IMG_1470.JPG
IMG_1470.JPG
IMG_1471.JPG
IMG_1471.JPG
IMG_1472.JPG
IMG_1472.JPG
IMG_1473.JPG
IMG_1473.JPG