Zverejnené 13.04.2011,

Miestna knižnica Petržalka v spolupráci so Slovensko-Tureckou obchodnou a priemyselnou komorou
zorganizovali
sladké uvedenie do tureckej kuchyne s ochutnávkou.
 

Turecká káva, čaj a baklava

Dňa 17.marca 2011 o 17,00 hod.
na pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ul.č.5

Súčasnú podobu a rafinovaný spôsob prípravy nadobudla klasická baklava v období Osmanskej ríše.
Dalo by sa povedať, že z jednoduchého cesta sa vyvinulo majstrovské a rafinované dielo kuchárskeho umenia.
Najšikovnejší majstri baklavy slúžili bezpochyby v sultánskom paláci, kde baklava nebola len symbolom bohatstva a dobrého vkusu, ale zohrávala aj dôležitú úlohu pri štátnych oslavách.
 

Akcia bola uskutočnená v rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius -Partnerstvá Regio podporená Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu a Slovensko-Tureckou obchodnou a priemyselnou komorou
 

baklava-01.jpg
baklava-01.jpg
baklava-02.jpg
baklava-02.jpg
baklava-03.jpg
baklava-03.jpg
baklava-04.jpg
baklava-04.jpg
baklava-05.jpg
baklava-05.jpg
baklava-06.jpg
baklava-06.jpg
baklava-07.jpg
baklava-07.jpg
baklava-08.jpg
baklava-08.jpg
baklava-09.jpg
baklava-09.jpg
baklava-10.jpg
baklava-10.jpg
baklava-11.jpg
baklava-11.jpg
baklava-12.jpg
baklava-12.jpg
baklava-13.jpg
baklava-13.jpg
baklava-14.jpg
baklava-14.jpg
baklava-15.jpg
baklava-15.jpg
baklava-16.jpg
baklava-16.jpg
baklava-17.jpg
baklava-17.jpg
baklava-18.jpg
baklava-18.jpg
baklava-19.jpg
baklava-19.jpg
baklava-20.jpg
baklava-20.jpg
baklava-21.jpg
baklava-21.jpg
baklava-22.jpg
baklava-22.jpg
baklava-23.jpg
baklava-23.jpg
baklava-24.jpg
baklava-24.jpg
baklava-25.jpg
baklava-25.jpg
baklava-26.jpg
baklava-26.jpg
baklava-27.jpg
baklava-27.jpg
baklava-28.jpg
baklava-28.jpg
baklava-29.jpg
baklava-29.jpg
baklava-30.jpg
baklava-30.jpg
baklava-31.jpg
baklava-31.jpg