Zverejnené 02.05.2011,

Milí priatelia bratislavskej histórie!

Miestna knižnica Petržalka
a
Jednota dôchodcov Slovenska
miestna organizácia Petržalka

zorganizovali ďalšiu prednášku z cyklu Rozprávanie o Bratislave na tému

Bratislavské korunovácie

Prednášala: Alena Groschová

Prednáška sa uskutočnila v stredu 27.4.2011 o 16,00 hod. v priestoroch knižnice na Prokofievovej ul. č. 5