Zverejnené 22.05.2011,

Miestna knižnica Petržalka

Vás srdečne pozýva na výstavu

Čarovná cesta príbehov
Slovenskí tvorcovia ocenení Čestnou listinou IBBY

Výstava predstavuje kolekciu kníh pre deti a mládež ocenených Čestnou listinou IBBY
(Medzinárodnej únie pre detskú knihu)
– výber knižných titulov slovenských autorov
(spisovateľov, ilustrátorov a prekladateľov), ktorí získali toto ocenenie od roku 1963.

Výstava bude slávnostne otvorená v stredu 9. marca o 17.00 hod. v čitárni knižnice na
Prokofievovej ul. č. 5

Výstava je pripravená v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti
a potrvá do 21. apríla 2011.

Vstup voľný – bezplatný počas otváracích hodín knižnice
 

 
carovna_cesta-01.jpg
carovna_cesta-01.jpg
carovna_cesta-02.jpg
carovna_cesta-02.jpg
carovna_cesta-03.jpg
carovna_cesta-03.jpg
carovna_cesta-04.jpg
carovna_cesta-04.jpg
carovna_cesta-05.jpg
carovna_cesta-05.jpg
carovna_cesta-06.jpg
carovna_cesta-06.jpg
carovna_cesta-07.jpg
carovna_cesta-07.jpg
carovna_cesta-08.jpg
carovna_cesta-08.jpg
carovna_cesta-09.jpg
carovna_cesta-09.jpg
carovna_cesta-10.jpg
carovna_cesta-10.jpg
carovna_cesta-11.jpg
carovna_cesta-11.jpg
carovna_cesta-12.jpg
carovna_cesta-12.jpg