Zverejnené 17.06.2011,

 

15. ročník súťaže školských časopisov

 Život našimi očami – Novinári tretieho tisícročia

V rámci tradičných Dní Petržalky sme 14. júna v pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici v Bratislave vyhodnotili 15. ročník súťaže školských čsopisov Život našimi očami- Novinári tretieho tisícročia.
Odborná porota zhodnotila prácu redakčných rád v dvoch kategóriách – Základné školy a Stredné školy. V prvej kategórii si najvyššie ocenenie odniesli tvorcovia časopisu Stopa zo Základnej školy na Nobelovom námestí. Druhé miesto získal časopis Dudováčik zo Základnej školy Dudova a bronz patrí žiackemu časopisu Leuško zo Základnej školy Budatínska. Medzi stredoškolskými časopismi bol ako najlepší ocenený časopis Kyslík Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej, druhé miesto patrí periodiku Moky3 Spojenej školy pre telesne postihnutých na Mokrohájskej a na treťom mieste sa umiestnila Stredná odborná škola potravinárska na Farského ulici. Čestné uznanie porota udelila triednemu časopisu KČ Revue Strednej odbornej školy na Farského ulici.

Odborná porota a vyhlasovateľ súťaže Miestna knižnica Petržalka ďakujú všetkým zúčastneným školám , pochvala patrí všetkým, ktorí počas školského roka venujú svoj voľný čas takejto práci, ktorou informujú spolužiakov a celé okolie o dianí a živote v ich škole.

Po odovzdaní diplomov a ocenení nechýbali neformálne rozhovory porotcov s deťmi a študentmi – aktívnymi členmi redakčných rád. Zaujímali sa najmä o grafickú úpravu, použitie obrázkov a uverejnenie cudzieho textu v časopise.