Zverejnené 23.06.2011,
Projekt Cross Cultural Communication a Miestna knižnica Petržalka

Miestny úrad Petržalka, Základná škola Turnianska a Miestna knižnica Petržalka realizujú partnerstvo spoločne s tureckým mestom Isparta a jej kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Je to projekt medzi kultúrnej spolupráce realizovaný vďaka finančnému príspevku Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania Partnerstvá Comenius Regio. Isparta je mesto v západnom Turecku, žije tu 185 000 obyvateľov a hovorí sa mu aj „mesto ruží“. Hlavnými ekonomickými aktivitami mesta je produkcia ružovej vody a výrobkov z ruží a tkanie kobercov. Mesto Isparta, podobne ako väčšina miest v Turecku kladie veľký dôraz a nemálo finančných prostriedkov do vzdelávania mladej generácie. I keď je budovanie
historického a národného povedomia jednou z hlavných úloh na školách, deti a mladí ľudia v Turecku získavajú ďalšie informácie o rôznych kultúrach vďaka internetu a globalizácii. Turecko má snahu stať sa členom Európskej únie, preto víta všetky vzdelávacie a kultúrne celoeurópske projekty, ktorých snahou je v prvom rade medzi kultúrna komunikácia, porovnanie ich kultúry s inými a uvedomenie si európskej kultúrnej a historickej spolunáležitosti.

Miestna knižnica Petržalka veľmi rada privítala takýto projekt a aktívne v ňom spolupracuje. V pobočke na Prokofievovej ulici sme v marci 2011 pripravili v spolupráci s Tureckou obchodnou a priemyselnou komorou turecký večer pre všetkých čitateľov knižnice a širokú verejnosť pod názvom „Turecký čaj, káva a baklava“. V rámci tohto podujatia sme premietli dva filmy o Isparte, videli sme pekné ukážky brušných tancov a v závere bolo pripravené malé pohostenie s pravými tureckými špecialitami.
Deti sa oboznámili s tureckou kultúrou prostredníctvom dvoch divadelných spracovaní tureckých príbehov. Prvým z nich boli spracované ukážky zo života Hodžu Nasredina, ľudového filozofa, huncúta a výmyselníka v podaní Tibora Hujdiča a druhým bolo originálne predstavenie „Keď bol Malý Muk v Prešporku“ v podaní divadla Atrapa. 1. apríla sme mali v knižnici „Noc s Andersenom“, ktorá bola na tému rozprávok Tisíc a jednej noci, ktoré síce nie sú pôvodom turecké, ale v Turecku sa tešia veľkej obľube a všetky sú už súčasťou ich kultúry. Pre študentov Obchodnej akadémie na Hrobákovej ulici sme pripravili ukážkovú hodinu literatúry venovanú Orhanovi Pamukovi, tureckému nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru. V dňoch 18. mája a 25. mája sa uskutočnila v kine v Dome kultúry Zrkadlový háj prehliadka tureckého filmu, v rámci ktorej boli premietnuté tri celovečerné a jeden dokumentárny film. Knižnica bola spoluorganizátorom tohto festivalu.

Miestna knižnica plánuje organizovať ešte viac podujatí a akcií rozplánovaných na celé obdobie trvania spoločného turecko – slovenského projektu, ktorý sa zavŕši v novembri 2012. Viac informácií o tomto projekte nájdete na webovej stránke www.cccskturk.com kliknutím na logo, umiestnené v pravom hornom rohu na našej úvodnej stránke a aj na stránkach facebooku Cross Cultural Communication – EU Comenius Regio Project.

ccc-01.jpg
ccc-01.jpg
ccc-02.jpg
ccc-02.jpg
ccc-03.jpg
ccc-03.jpg
ccc-04.jpg
ccc-04.jpg
ccc-05.jpg
ccc-05.jpg
ccc-06.jpg
ccc-06.jpg
ccc-07.jpg
ccc-07.jpg
ccc-08.jpg
ccc-08.jpg
ccc-09.jpg
ccc-09.jpg
ccc-10.jpg
ccc-10.jpg
ccc-11.jpg
ccc-11.jpg
ccc-12.jpg
ccc-12.jpg
ccc-13.JPG
ccc-13.JPG
ccc-14.JPG
ccc-14.JPG
ccc-15.JPG
ccc-15.JPG
ccc-16.JPG
ccc-16.JPG
ccc-17.JPG
ccc-17.JPG
ccc-18.JPG
ccc-18.JPG
ccc-19.JPG
ccc-19.JPG
ccc-20.JPG
ccc-20.JPG