Zverejnené 07.10.2011,

 

M I E S T N A K N I Ž N I C A P E T R Ž A L K A

22. ročník autorskej literárnej súťaže


PETRŽALSKÉ SÚZVUKY FERKA URBÁNKA 2011,

V stredu 5. októbra 2011 popoludní sa v CC Centre v Petržalke uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Porota v zložení Zuzana Kuglerová, slovenská prozaička, a Erik Ondrejička, slovenský básnik, vyhodnotili najlepších autorov a ich súťažné práce v štyroch kategóriách: žiaci základných škôl – 3.-5.ročník, žiaci základných škôl 6.-9.ročník, stredoškoláci a mládež do 20 rokov a dospelí. Vecné ceny pre žiakov základných škôl poskytol starosta Petržalky Vladimír Bajan a mládež a dospelých odmenila knižnica. Ceny odovzdali poslanec MZ pán Vladimír Kovár v zastúpení starostu Petržalky , vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu pani Veronika Redechová, riaditeľka knižnice pani Katarína Bergerová a pán Ivan Letko. Popoludnie sa nieslo v príjemnej, zábavnej a milej atmosfére aj vďaka moderátorom a ich hudobnému programu z cirkevného gymnázia v Petržalke. Najväčší úspech u prítomného publika – žiakov zo základných škôl v Petržalke, a pozvaných hostí a ostatných prítomných zaznamenala prítomnosť Ferka Urbánka v podaní známeho slovenského herca Ivana Letka a jeho zábavno – poučné vstupy do programu.
Ďakujeme starostovi Petržalky za poskytnutie vecný darov pre súťažiach a za jeho priazeň a podporu Miestnej knižnici Petržalka, Kultúrnym zariadeniam Petržalky za spoluprácu a poskytnutie krásneho priestoru na toto podujatie a všetkým, ktorí majú radi našu knižnicu.

IMG_2197.jpg IMG_2201.jpg IMG_2215.jpg IMG_2216.jpg