Zverejnené 23.10.2011,

Dňa 20.10.2011 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy "Ilustrátori ocenení na BIB 2011", ktorej súčasťou je aj medznárodná kolekcia ocenených kníh pod názvom "Okolo sveta s obrázkovými knihami". Výstavu otvorila riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová spolu s vedúcou sekretaráru BIB Mgr. Vierou Anoškinovou a vedúcou oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu SkBBY Mgr. Evou Cíferskou. Vzácnym hosťom vernisáže bola aj Mgr. Veronika Redechová, vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu na Miestnom úrade Petržalka.
Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj deti zo Školského klubu na ZŠ Prokofievova s pani vychovávateľkou Evou Šoókyovou.

 
BIB-01.JPG
BIB-01.JPG
BIB-02.JPG
BIB-02.JPG
BIB-03.JPG
BIB-03.JPG
BIB-04.JPG
BIB-04.JPG
BIB-05.JPG
BIB-05.JPG
BIB-06.JPG
BIB-06.JPG
BIB-07.JPG
BIB-07.JPG
BIB-08.JPG
BIB-08.JPG
BIB-09.JPG
BIB-09.JPG
BIB-10.JPG
BIB-10.JPG
BIB-11.JPG
BIB-11.JPG
BIB-12.JPG
BIB-12.JPG
BIB-13.JPG
BIB-13.JPG
BIB-14.JPG
BIB-14.JPG
BIB-15.JPG
BIB-15.JPG

Výstava potrvá do 30.11.2011
a navštíviť ju môžete vo výpožičných hodinách knižnice.

tel. č. 02/638 26 203
e-mail: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk