Zverejnené 09.12.2011,

V Miestnej knižnici na Prokofievovej ul. sa dňa 7. 12. 2011 uskutočnila vernisáž  výstavy  výtvarných prác s názvom  „Lietajúci koberec“. Práce vytvorili žiaci deviatich materských škôl a jedného školského klubu detí z Petržalky. (Školský klub detí pri ZŠ Prokofievova, MŠ Bradáčova, MŠ Haanova, MŠ Jankolova, MŠ Bulíkova, MŠ Šustekova, MŠ Strečnianska, MŠ Gessayova, MŠ Lietavská, MŠ Röntgenova).  Vystavených je 77 krásnych obrázkov na tému turecké rozprávky.

Ocenenia všetkým materským školám aj základnej škole odovzdala Mgr. Veronika Redechová vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Petržalka, PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka    a Ing. Vladimír Kovár poslanec Miestneho zastupiteľstva.

Výstava sa uskutočnila v rámci Programu celoživotného vzdelávania v projekte Comenius – Partnerstvá Regio pod názov projektu Cross Cultural Comunication, ktorý je spoločným turecko–slovenským projektom financovaným z komunitárnych zdrojov Európskej únie.

Výstavu zorganizovala Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Miestnym úradom Petržalka a Základnou školou na Turnianskej ulici.  Bude otvorená do 15. januára 2012 v čitárni na Prokofievovej ul. vo výpožičných hodinách knižnice.

Všetkých Vás srdečne pozývame 

Mgr. Viera Némethová

MKP Petržalka

l_koberec-01.JPG
l_koberec-01.JPG
l_koberec-02.JPG
l_koberec-02.JPG
l_koberec-03.JPG
l_koberec-03.JPG
l_koberec-04.JPG
l_koberec-04.JPG
l_koberec-05.JPG
l_koberec-05.JPG
l_koberec-06.JPG
l_koberec-06.JPG
l_koberec-07.JPG
l_koberec-07.JPG
l_koberec-08.JPG
l_koberec-08.JPG
l_koberec-09.JPG
l_koberec-09.JPG
l_koberec-10.JPG
l_koberec-10.JPG
l_koberec-11.JPG
l_koberec-11.JPG
l_koberec-12.JPG
l_koberec-12.JPG
l_koberec-13.JPG
l_koberec-13.JPG