Zverejnené 18.02.2012,

História železničnej dopravy v Bratislave

V i e d e n s k á   e l e k t r i č k a

Prednáška sa uskutočnila dňa 16. februára 2012 o 16:00 hod. v čitárni Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ul. č.5

 

Prednášal Ing. Ladislav Szojka, autor knihy Bratislava a železnice a spoluautor knihy Mestská doprava v Bratislave.

Prednáška sa uskutočnila ako sprievodné podujatie k výstave „Bratislava skrytá v knihe“, ktorú môžete navštíviť do 29. februára 2012 v knižnici na Prokofievovej ul. č. 5.
Po prednáške bola možnosť si knihu Bratislava a železnice zakúpiť a dať podpísať priamo autorovi.
 

 
elektricka-1.JPG
elektricka-1.JPG
elektricka-2.JPG
elektricka-2.JPG
elektricka-3.JPG
elektricka-3.JPG
elektricka-4.JPG
elektricka-4.JPG
elektricka-5.JPG
elektricka-5.JPG
elektricka-6.JPG
elektricka-6.JPG
elektricka-7.JPG
elektricka-7.JPG
elektricka-8.JPG
elektricka-8.JPG