Zverejnené 21.09.2012,
Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka
vyhlasujú od 1. októbra 2012 – 27. marca 2013
3.ročník súťaže vlastnej tvorby bratislavských žiakov
BRATISLAVA, MOJE MESTO 2012 na tému

DOBRODRUŽSTVO V BRATISLAVE


NÁMETY LITERÁRNYCH A VÝTVARNÝCH PRÁC:

1. TAJNÁ SKRÝŠA
Miesto v Bratislave, kde by som si s kamarátom postavil/a tajnú skrýšu. Čo by sme tam zažili a čo by sme odtiaľ uvideli?
-dobrodružný príbeh

2. ČO PRIPLÁVALO PO DUNAJI?
Stojím na brehu Dunaja a zrazu niečo prináša voda. Čo to je? Odkiaľ sa to vzalo? Dá sa to vyloviť? Zmení to život obyvateľov v našom meste? Záhada.
– fantazijná poviedka

3. STRAŠIDELNÝ PRÍBEH V BRATISLAVE
Aj v Bratislave a jej okolí je mnoho strašidelných zákutí, opustených domov, tmavých lesov, čudesných zvukov, mihotavých tieňov… . Možno ma čosi vyľakalo, možno sa tam čosi záhadné udialo.
– hororová poviedka

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: súťažiaci si vyberú námet, ktorý ich najviac inšpiruje a popustia uzdu fantázii. V literárnej práci sa musí dodržať žáner a rozsah textu do 5 strán formátu A4, či je už písaná strojom alebo čitateľne rukou. Hodnotiť sa bude originálny nápad, napätie príbehu i zručnosť v písaní daného žánru. Vo výtvarnej práci sa podmienky nekladú. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu, či kombinácia rôznych výtvarných techník. Aj názov súťaže prezrádza, že v námete prác má figurovať Bratislava.

Všetci súťažiaci uvedú na svojej práci jej názov, výber témy, svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, adresu školy, triedu a vek. Výhercov čakajú zaujímavé ocenenia.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :
1. kategória: najmladší žiaci (1. – 2 . ročník ZŠ)
2. kategória: mladší žiaci (3. – 5. ročník ZŠ)
3. kategória: starší žiaci (6. – 9. ročník ZŠ, prima – kvarta osemročných gymnázií)

POSLANIE SÚŤAŽE:
Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj vyjadrovacích schopností v literárnej či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí a mládeže k mestu, v ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaž má upriamiť pozornosť na Bratislavu a najmä – predstaviť hlavné mesto jeho obyvateľom očami detí.

TRVANIE SÚŤAŽE:
Súťažné práce odovzdajte do 27. marca 2013 do Mestskej knižnice v Bratislave osobne alebo pošlite klasickou poštou na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1. Obálku označte názvom súťaže „Bratislava, moje mesto 2012“.
 

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE A OCENENIE VÝHERCOV SA USKUTOČNÍ V APRÍLI 2013.