Zverejnené 12.09.2012,

Vážené pani riaditeľky,
vážení páni riaditelia,

s ukončením školského roka 2011/2012 a príchodom letných prázdnin Miestna knižnica Petržalka ďakuje všetkým základným a materským školám Petržalky za celoročnú ochotu, ústretovosť, spoluprácu a príjemné spoločné tvorivo-náučné chvíle strávené na podujatiach knižnice. Spolupráca a účasť Vašich žiakov a pedagógov na podujatiach knižnice nám prinášajú zaujímavé skúsenosti, poznatky a východiská dôležité pre dobrú a kvalitnú prácu.

Verím, že aj v nasledujúcom školskom roku Vás zaujmeme našou ponukou a že sa budeme stretávať pravidelne na spoločných výchovno-vzdelávacích, či zábavno-vzdelávacích podujatiach, ale hlavne, že nám zostanete vernými čitateľmi.

Krásne slnečné prázdniny – dovolenky!
 


Katarína Bergerová
riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka