Zverejnené 08.10.2012,
Miestna knižnica Petržalka pripravila projekt na podporu vzdelávania a záujmového čítania pre študentov stredných škôl –

S knižnicou do sveta poznania –


v rámci ktorého Vám ponúkame exkurziu na Oddelení odbornej a cudzojazyčnej literatúry Vavilovova 26 s možnosťou zapožičania si kníh z nasledujúcich odborov:

Spoločenské vedy: filozofia, psychológia, náboženstvo, politológia, ekonómia, právo, pedagogika.
Prírodné vedy: ekológia, matematika, fyzika, chémia, botanika, zoológia, biológia.
Aplikované vedy: medicína, technika, pestovateľstvo, chovateľstvo, remeslá, stavebníctvo.
Všetky oblasti umenia.
Geografia, zemepis, životopisy, dejiny.
Literárna veda a cudzojazyčná literatúra
(najmä angličtina, nemčina, francúzština, ruština, ale aj ďalšie jazyky).

V rámci nášho fondu si môžete vybrať z bohatej ponuky periodík:
– dennú tlač
– spoločenské a odborné časopisy

Kompletný zoznam literatúry môžete nájsť na našej webovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk v online
katalógu.
 

V rámci tohto podujatia Vám ponúkame bezplatný zápis!
 

V našej knižnici si môžete vybrať aj z tejto ponuky služieb:
– kopírovanie z našich dokumentov;
– internet pre verejnosť (pre evidovaného čitateľa 30 minút každý deň zdarma);
– elektronickú čítaciu lupu pre slabozrakých.

Prevedieme Vás po našej pobočke, odpovieme Vám, na čo budete chcieť a zadarmo Vás zapíšeme!

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 02/62520408 alebo mailom na: odbli@kniznicapetrzalka.sk


S pozdravom
a prianím pekného dňa

Kolektív knižnice
Vavilovova 26