Zverejnené 04.10.2012,

 

Slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka autorskej celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2012 sa uskutočnilo 28. septembra 2012 v obradnej sieni CC Centra na Jiráskovej ul. v Petržalke.
Zúčastnili sa ho ocenení súťažiaci, pozvaní hostia, pán Martin Miškov, zástupca starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, pani Ing. Petra Nagyová -Džerengová, námestníčka primátora Bratislavy, poslankyňa miestneho zastupiteľstva a známa spisovateľka aj žiaci zo základných škôl na Budatínskej a Dudovej ulici v Petržalke.
Vyhodnotenie moderovala knihovníčka Viera Némethová. Program spríjemnili svojimi hudobnými vystúpeniami účinkujúci študenti Vysokej školy muzických umení a konzervatória v Bratislave. Vzácnym hosťom programu bol známy herec Divadla Astorka Korzo ’90 v Bratislave pán Boris Farkaš, ktorý svojim umeleckým prednesom dvoch víťazných prác nadchol celé publikum.
Práce vyhodnotila trojčlenná odborná porota, ktorej predsedom bol pán Dado Nagy, autor, moderátor a populizátor literatúry, pani Marta Hlušiková, spisovateľka a stredoškolská pedagogička a pani Danica Pauličková, autorka a ilustrátorka detskej literatúry. Tohto ročníka sa zúčastnilo 111 nádejných autorov so 169 prácami, ktoré boli rozdelené do štyroch vekových kategorií.
Po úvodnom príhovore riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Kataríny Bergerovej a pozvaných hostí, predseda poroty Dado Nagy zhodnotil úroveň súťažných literárnych prác. Po ukončení oficiálneho programu sa ocenení autori mali možnosť zúčastniť workshopu, ktorý sa konal na pobočke knižnice Prokofievova 5. Súťažiaci mali možnosť diskutovať s porotou o svojich literárnych prácach, vypočuť si ich názor na vlastnú tvorbu a získať tak cenné rady, nový pohľad a usmernenie v ďalšej tvorbe.

PSFU_12-01.JPG
PSFU_12-02.JPG PSFU_12-03.JPG
PSFU_12-04.JPG PSFU_12-05.JPG PSFU_12-06.JPG
PSFU_12-07.JPG PSFU_12-08.JPG PSFU_12-09.JPG
PSFU_12-10.JPG PSFU_12-11.JPG PSFU_12-12.JPG
PSFU_12-13.JPG PSFU_12-14.JPG PSFU_12-15.JPG
PSFU_12-16.JPG PSFU_12-17.JPG PSFU_12-18.JPG
PSFU_12-19.JPG PSFU_12-20.JPG PSFU_12-21.JPG