Zverejnené 27.11.2012,

V spolupráci s Českým centrom v Bratislave sme dňa 22. novembra 2012 slávnostne otvorili výstavu Život a doba spisovateľa Karla Čapka. Výstava je veľmi pekným a obsiahlym prierezom dobou, v ktorej Čapek žil a tvoril , doplnený fotografiami , novinovými článkami a citátmi z kníh. Život oboch bratov Čapkovcov bol úzko spojený so Slovenskom , niektoré diela Karla Čapka vznikli práve tu. Vernisáže sa zúčastnili aj riaditeľka Českého centra v Bratislave pani Lenka Zogatová , ktorá v češtine prečítala jeden z apokryfov Karla Čapka s názvom Svatá noc, dramaturgička ČC Bratislava pani Petra Darovcová a riaditeľ Slovenskej pedagogickej knižnice pán Vladimír Grigar. Otvorenie výstavy doplnilo rozprávanie a snaha o priblíženie diela aj života oboch bratov Čapkovcov , ktoré odprezentovala metodička Miestnej knižnice Petržalka pani Viera Némethová. Výstava bude pokračovať do 10. januára 2013.

Sprievodný program počas trvania výstavy „ Život a doba spisovateľa Karla Čapka „.

Pre materské školy:
Rozprávky o psíčkovi a mačičke – dramatizované čítanie rozprávky Ako psíček s mačičkou varili tortu , spojené s hrou na precvičovanie pamäti.
Rozprávky o psíčkovi a mačičke – premietanie pôvodnej rozprávky „ O panence, která tence plakala „ na diaprojektore, tak, ako ju poznali rodičia a starý rodičia .

Pre školy:
I. stupeň – Karel Čapek – Dášenka, rozprávanie o živote a diele spisovateľa , deti naučíme kresliť Dášenku krok za krokom „ čapkovským „ štýlom
II. stupeň – rozprávanie o Karlovi a Jozefovi Čapkovcoch, premietanie filmu „ Bratia Čapkovci a Slovensko „

Pre širokú verejnosť : premietanie filmu „ Bratia Čapkovci a Slovensko „ a premietanie Rozprávok o psíčkovi a mačičke v pôvodnej verzii prerozprávané pánom Karlom Hogerom.

K_Capek-01.JPG K_Capek-02.JPG K_Capek-03.JPG
K_Capek-04.JPG K_Capek-05.JPG K_Capek-06.JPG
K_Capek-07.JPG K_Capek-08.JPG K_Capek-09.JPG
K_Capek-10.JPG K_Capek-11.JPG