Zverejnené 12.12.2012,

MLADFILA – výstava známok

Dňa 10.12. sa uskutočnila vernisáž výstavy „MLADFILA“ mladých filatelistov na Vavilovovej 26. Výstava je rozdelená na tri tematické celky:
Exponát Lesné cicavce od Martina Horného (13 rokov)
Exponát Zimné olympijské hry od Michala Nedeľku ( 14 rokov)
Exponát Bratislavské historické motívy od Jakuba Kováča (19 rokov)

Všetci traja vystavovatelia sú členmi filatelistického krúžku, ktorý pôsobí v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej 26 a už niekoľko rokov ho obetavo a nezištne vedie pani Daniela Schmidtová.  Tento krúžok je jediný filatelistický krúžok v hlavnom meste Bratislava. Ponúkame aj ostatným deťom, ktoré zaujíma filatelia možnosť pridať sa k týmto úspešným vystavovateľom. Stretávajú sa každý pondelok o 17:00 hod.
 

madfila-1.jpg madfila-2.jpg madfila-3.jpg
madfila-4.JPG madfila-5.JPG madfila-6.JPG
madfila-7.JPG madfila-8.JPG madfila-9.JPG