Zverejnené 28.01.2013,

ANDERSENOVE KNIŽNÉ ŠATY

Termín: o d 1. m a r c a 2 0 1 2 d o 5. a p r í l a 2 0 1 2
Miesto konania: Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Organizátori: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Miestna knižnica Petržalka

Výstava kníh z fondov Knižnice BIBIANY je usporiadaná ako sprievodná akcia k podujatiu
Noc s Andersenom v rámci Týždňa slovenských knižníc.

 

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 1. marca o 14:00 hod. na pobočke Miestnej knižnice Petržalka, Prokofievova 5

Pestrý výber z diela dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena prezentuje jeho známe i menej známe rozprávky, vydané v najrôznejších kútoch sveta. Návštevníci si tak môžu
zalistovať v bohato ilustrovaných knižných klenotoch a objavovať známe rozprávky v tituloch zašifrovaných do vzdialených jazykov ako galícijčina, lužická srbčina, kórejčina či samozrejme
dánčina. Výstava poukazuje na široké spektrum vydavateľských a ilustračných prístupov k tomuto stále obľúbenému autorovi.

Radi privítame všetkých našich čitateľov aj záujemcov vo výpožičných hodinách pobočky.
Školské triedy si môžu dohodnúť výstavu aj mimo výpožičných hodín na tel. č. 02/63826 203
alebo na e-mail: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk