Zverejnené 28.01.2013,

MAREC

V NAŠEJ KNIŽNICI

 

Mesiac marec si už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. A prečo práve marec? Pretože sa viaže k legendárnemu šíriteľovi kníh Matejovi Hrebendovi Hačavskému, ktorý sa narodil aj zomrel v marci (10.3.1796 – 16.3.1880). Hoci bol slepý, tak veľmi miloval knihy, že sa mu stali osudom. Šíril osvetu a vzdelanosť. Vo svojom kroji prechodil Slovensko, Čechy aj Dolnú Zem a ponúkal knihy alebo vymieňal staršie za nové.

Dnes už jeho úlohu – šírenie kníh, knižnej kultúry a podporu vzdelávania – prevzali knižnice, ktoré sa snažia udržať a rozvíjať trvalý záujem o knihy. A prispievajú k tomu aj rôzne zaujímavé podujatia.

Miestna knižnica Petržalka pripravila na mesiac marec pre návštevníkov aj širokú verejnosť nasledovné celoknižničné podujatia:

Spoločenská miestnosť vo verejnej školskej knižnici na Prokofievovej 5
• slávnostná vernisáž výstavy Andersenove knižné šaty sa uskutoční 1. marca 2012 o 14,00. Výber publikácií z tvorby H.Ch.Andersena v rôznych jazykoch dopĺňajú zarámované textové ukážky alebo úryvky z kníh. Výstava je organizovaná v spolupráci s Bibianou – domom umenia pre deti
• autorské čítanie klubu Literis pod názvom „Druhý literárny draft“ sa uskutoční 14. marca 2012 od 17,30 – 19,00 za účasti mladých autorov

V Týždni slovenských knižníc od 26.3. – 1.4.2012 pripravujeme pre deti dve podujatia:
• Noc s Andersenom – zábavný večer a noc pre vybraných detských čitateľov našej knižnice v duchu rozprávok H.Ch.Andersena. Podujatie sa uskutoční 30. marca (organizované podujatie)
• spoločný projekt verejných knižníc Bratislavy Jarný maratón s knihou bude 27. marca o 10,00 v CC Centre na Jiráskovej 3. Tento ročník je venovaný spisovateľovi Romanovi Bratovi a jeho knižke pre deti Škola za rohom

Pobočky knižnice pripravujú v tomto mesiaci mnoho ďalších podujatí a aktivít pre svojich čitateľov :

Verejná školská knižnica Prokofievova 5
• Deň ľudovej rozprávky: 16. marec – Rozprávková truhlica Pavla Dobšinského – výstavka kníh spojená s kvízom a rozprávaním o ľudových rozprávkach, pre žiakov ZŠ
• Výtvarné pracovné dielne (postavičky z rozprávok H.CH.Andersena) – 1., 7., 21., 28. marca od 14,00 do 18,00
• Každý utorok a štvrtok v mesiaci – Čítame si s Osmijankom – rozprávanie o knihách, čítaní a láske k literatúre

Pobočka pre deti Lietavská 14
• Hrdinovia z denníkov – rozprávanie pre prvý stupeň základných škôl
• Zdravie a životný štýl – diskuzný klub pre detských návštevníkov knižnice
• Jules Verne – beseda o autorovi a jeho diele, pre 5. – 6. ročníky základných škôl

Pobočka pre deti Furdekova 1
• Kamarátka knižka – rozprávanie pre deti materských škôl
• Abeceda v knižnici – informačná výchova pre žiakov 2. ročníka základných škôl
• V knižnici ľahko a rýchlo – informatická príprava pre žiakov 3. ročníka základných škôl
• Ezopove bájky – rozprávanie pre žiakov 4. ročníka základných škôl

Pobočka pre deti Ambroseho 4
• Exkurzia v priestoroch knižnice a informačná výchova pre deti materských škôl Bradáčova a Rovniankova
• literárne podujatia o H.Ch.Andersenovi pre žiakov 1. -3. ročníka ZŠ Gessayova a Dudova
• edukatívne hry a vedomostné testy pre detských návštevníkov knižnice

Pobočka pre dospelých Lietavská 16
Pobočka pre deti aj dospelých Vyšehradská 27
• exkurzie v knižnici pre stredné školy
• informačná a konzultačná činnosť pre nových čitateľov

Pobočka Vavilovova 26
• základy práce s PC a internetom pre seniorov – každý utorok od 9:00 – 12:00
• exkurzia spojená s informatickou prípravou pre študentov Gymnázia Einsteinova.

Pobočka pre deti aj dospelých Vavilovova 24
• podujatia a aktivity budú pripravované po dohode so základnými školami po celý mesiac
• pobočka otvára nový projekt pod názvom „Čítam pre vás“ vždy v pondelok, stredu a štvrtok medzi 15:00 – 17:00 sa bude realizovať hlasné čítanie. Návštevníci knižnice budú nahlas čítať jednu stranu z vybranej knihy, zaevidujú a podpíšu sa do zošita na to určeného. Odmenou za čítanie bude kniha podľa vlastného výberu (z fondu darovaných kníh). Samostatne budú čítať deti aj dospelí.

Pobočka pre dospelých Rovniankova 3
• knihovníčky zabezpečia na požiadanie donášku kníh imobilným čitateľom
• navštívia Dom tretieho veku na Poloreckého 2 – doručia knihy obyvateľom domova z darov

Pobočka pre dospelých Haanova 37 a pobočka pre deti a dospelých Vyšehradská 27
• knihovníci navštívia Kluby dôchodcov na Haanovej ul. a Vyšehradskej ul. s ponukou aktuálnych knižničných podujatí v mesiaci marec

Počas celého týždňa je vyhlásená amnestia na upomienky – možnosť vrátenia omeškaných výpožičiek bez zaplatenia pokuty, bezplatný zápis nových čitateľov a obnovenia členstva v knižnici na všetkých pobočkách knižnice.