Zverejnené 28.01.2013,

   Noc v knižnici s Andersenom sa tento rok konala 30. marca 2012 v našej pobočke na Prokofievovej ul. Zúčastnilo sa na nej 27 detí petržalských škôl . Celý večer sa niesol v duchu rozprávok H.Ch. Andersena. Na úvod po privítaní riaditeľkou MKP PhDr. Katarínou Bergerovou mohli deti aj hostia večera vidieť predstavenie Snehová kráľovná, ktoré nám prišlo predstaviť Divadlo Dagmar Labátovej. Hovorili sme o živote H.Ch. Andersena , o jeho návšteve Bratislavy a o prelínaní jeho vlastného života a rozprávok ktoré napísal.
   Deti si s veľkým záujmom vypočuli prednášku Janka Káľavského z BROZ –u o netopieroch a dažďovníkoch, ktoré môžeme vidieť aj u nás v Petržalke. Deti Janka doslova „ bombardovali „ otázkami. Bolo vidieť, že aj keď žijeme v panelákoch na sídlisku nie je nám jedno čo sa deje okolo nás a či má Petržalka šancu žiť v spojení s prírodou a jej malými „ obyvateľmi“. Prednášku vystriedali súťaže o ceny, vedomostný kvíz aj súťaž v ktorej deti museli ukázať v akej sú fyzickej kondícii. Stáť na stráži na jednej nohe ako Statočný cínový vojačik určite nie je veľmi jednoduché! Pred polnocou sme si spolu všetci zatancovali na discotéke a až kým sa nezatvoril posledný pár malých očí čítali sme spoločne známe aj menej známe rozprávky H. Ch. Andersena.
   Ráno sme si ešte všetci pred knižnicou zasadili stromček – Rozprávkovník – ako spomienku na spoločne strávený príjemný večer. Stromček – topoľ biely nám daroval BROZ , za čo im aj touto cestou ďakujeme.
 

Andersen2010-01.jpg
Andersen2010-01.jpg
Andersen2010-02.jpg
Andersen2010-02.jpg
Andersen2010-03.jpg
Andersen2010-03.jpg
Andersen2010-04.jpg
Andersen2010-04.jpg
Andersen2010-05.jpg
Andersen2010-05.jpg
Andersen2010-06.jpg
Andersen2010-06.jpg
Andersen2010-07.jpg
Andersen2010-07.jpg
Andersen2010-08.jpg
Andersen2010-08.jpg
Andersen2010-09.jpg
Andersen2010-09.jpg
Andersen2010-10.jpg
Andersen2010-10.jpg
Andersen2010-11.jpg
Andersen2010-11.jpg
Andersen2010-12.jpg
Andersen2010-12.jpg
Andersen2010-13.jpg
Andersen2010-13.jpg