Zverejnené 19.01.2013,

Dňa 17. januára 2013 sme slávnostne otvorili jedinečnú výstavu pod názvom Petržalka do roku 1918. Výstavu pripravili študenti bakalárskeho a magisterského odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod pedagogickým a organizačným vedením Prof. PhDr.Marty Botikovej CSc. , Magdalény Costantino M.A., M.Ed.,PhD. a Mgr. Ľuboša Kačírka PhD. V nasledujúcich rokoch máme v pláne zorganizovať ďalšie výstavy, ktoré by mapovali ostatné časové obdobia v histórii Petržalky. Odborným spoluprácovníkom pri realizácii bol Ján Čomaj. O grafickú úpravu panelov sa postaral Mgr. Michal NemecVýstava bola realizovaná s podporou Mestskej časti Petržalka , Múzea mesta Bratislavy a Miestnej knižnice Petržalka. Na slávnostnej vernisáži otvorili výstavu riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová, jednotlivé časti výstavy a jej interaktívne prvky priblížil Mgr. Ľuboš Kačírek PhD . O sprievodných podujatiach a akciách, ktoré bude MKP v súvislosti s výstavou realizovať porozprávala metodička knižnice Mgr. Viera Némethová. Výstavu môžete navštíviť až do 28. februára 2013 v čitárni pobočky MKP na Prokofievovej ul.č. 5.

IMG_6935.jpg IMG_6951.jpg IMG_6953.jpg
IMG_6963.jpg IMG_6966.jpg IMG_6974.jpg
IMG_6975.jpg IMG_6986.jpg IMG_6990.jpg
IMG_6991.jpg IMG_6996.jpg IMG_6997.jpg
IMG_7002.jpg