Zverejnené 10.01.2013,


Miestna knižnica Petržalka
Vás srdečne pozýva na jedinečnú interaktívnu výstavu

Petržalka do roku 1918

Slávnostná vernisáž sa uskutoční 17. januára 2013 o 15,00 hod. v priestoroch čitárne pobočky na Prokofievovej ul. č. 5.
Výstavu pripravili študenti odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením Mgr. Ľuboša Kačírka PhD.

Výstava potrvá do 28. februára 2013.

Sprievodným programom budú prednášky o dejinách a významných osobnostiach dejín Petržalky a je koncipovaný pre deti, študentov aj širokú verejnosť.
 

plagát