Zverejnené 31.01.2013,

 Poštové známky v tvorbe Františka Horniaka

V pondelok 28. januára 2013 sa na pobočke odbornej a cudzojazyčnej literatúra na Vavilovovej ul. č. 26 uskutočnila beseda s výtvarníkom, grafikom a oceľorytcom pánom Františkom Horniakom. Pán Horniak je osobnosť, ktorá reprezentuje Slovensko aj v cudzine v oblasti známkovej tvorby a je autorom mnohých známok, ktoré vyhrali slovenské, európske či medzinárodné súťaže. V roku 2003 vyhral súťaž Najkrajšia známka sveta vo Viedni známkou Potok za humnom, ktorá je oceľoryteckým prepisom obrazu Ladislava Medňanského a ktorej originál nájdeme v kaštieli v Strážkach. Besedy sa zúčastnili mladí aj starší filatelisti aj čitatelia našej knižnice a dá sa povedať, že bola skoro generačným podujatím. Pánu Horniakovi prajeme do jeho ďalšej tvorby veľa síl, zdravia a tvorivej inšpirácie.

znamky-01.jpg znamky-02.jpg znamky-03.jpg
znamky-04.jpg znamky-05.jpg znamky-06.jpg
znamky-07.jpg znamky-08.jpg znamky-09.jpg
znamky-10.jpg znamky-11.jpg