Zverejnené 28.01.2013,

Stretnutie s akad. maliarkou Danielou Zacharovou

   Mesiac jún sa na pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ul. niesol v znamení výstavy Klára Jarunková – Jediná a jedinečná. Výstava bola tvorená fotografiami zo súkromného albumu , vyznamenaniami a oceneniami, ktoré dostala autorka za svoju tvorbu aj ilustráciami, ktoré dotvárajú jej knihy a sú dielom Miroslava Cipára , Kamily Štanclovej ale najmä akad. maliarky
   Daniely Zacharovej, ktorá je dcérou Kláry Jarunkovej.
Tretiaci zo Základnej školy na Pankúchovej ulici spolu s pani učiteľkou Zuzanou Bartošovou mali v jedno štvrtkové predobedie možnosť nahliadnuť do tajomstiev detskej ilustrácie. Daniela Zacharová ich vtiahla do sveta , kde nie je nič nemožné ani zvláštne. Je to svet detskej fantázie. Podľa jednej z kníh Kláry Jarunkovej „ O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo „ sa pokúsili vytvoriť ilustráciu, ktorú im evokoval prečítaný text . Kombinovanou technikou pastelu a kriedy nakreslili nádherné obrázky, ktoré sa tiež stali súčasťou výstavy.
   Výtvarné dielničky, ktoré boli sprievodným programom výstavy prišli podporiť aj Mgr. Eva Cíferská z Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti, Elena Arnaudová z Bulharského kultúrneho inštitútu a PhDr. Katarína Bergerová riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka. Naši hostia spolu s Danielou Zacharavou prečítali deťom kúsok z knihy a pomohli vyvoriť príjemnú tvorivú atmosféru celého podujatia.

Mgr. Viera Némethová