Zverejnené 28.01.2013,

Miestna knižnica Petržalka
a
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 

Vás srdečne pozývajú na slávnostnú vernisáž výstavy

Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska

dňa 24. apríla 2012 o 14:00 hod. v priestoroch knižnice na Prokofievovej ul. č. 5. ktorá je sprievodnou akciou kampane Les ukrytý v knihe.

 Výstava je tvorená viacerými interaktívnymi prvkami, napr. model potravinového reťazca, veľké puzzle, imitácia hrabošej nory, magnetická tabuľa s tvorivou hrou atď., ktoré predstavujú život vzácneho obyvateľa mokradí Podunajska – hraboša severského panónskeho.

Podujatie je realizované v rámci projektu LIFE+ Ochrana hraboša severského panónskeho.

Výstava potrvá do 24. mája 2012.

 Radi privítame všetkých našich čitateľov a záujemcov o túto výstavu vo výpožičných hodinách pobočky. Základné a materské školy si môžu dohodnúť prehliadku výstavy aj mimo výpožičných hodín na tel. č. 02/638 26 203 alebo na e-mail: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk