Zverejnené 10.02.2013,

Miestna knižnica Petržalka
vyhlasuje
24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013

Štatút súťaže a prihlášku na stiahnutie nájdete na konci tejto stránky. Záujemcovia si ich tiež môžu vyzdvihnúť na všetkých desiatich pobočkách knižnice v Petržalke, na požiadanie ich zašleme aj poštou alebo e-mailom.

Uzávierka súťaže je v piatok 31. mája 2013.

 

štatút súťaže

prihláška do súťaže