Zverejnené 10.02.2013,

Jedným z prvých sprievodných podujatí k výstave Petržalka do roku 1918 sa stala prezentácia knihy Ing. Tamary Reháčkovej PhD o Historických záhradách a parkoch Bratislavy, ktorú vydalo vydavateľstvo Trio Publishing. Prezentácia bola spojená aj s prednáškou, na ktorej bola možnosť vidieť aj počuť veľa zaujímavostí o Sade Jnka Kráľa, Parku pri kaštieli v Rusovciach ale aj bažantnici v Jarovciach. Tamara Reháčková sa venuje problematike historickej zelene ako súčasti nášho kultúrneho dedičtva.

sad-1.JPG
sad-1.JPG
sad-2.JPG
sad-2.JPG
sad-3.JPG
sad-3.JPG
sad-4.JPG
sad-4.JPG
sad-5.JPG
sad-5.JPG
sad-6.JPG
sad-6.JPG