Zverejnené 28.02.2013,

Miestna knižnica Petržalka Vás srdečne pozýva na prednášku pod názvom

História Viedenskej električky

Hostia: Peter Martinko a Roman Delikát z Občianskeho združenia
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy

27. február 2013 o 17:00 hod. na pobočke Prokofievova ul. č. 5

Tomuto občianskemu združeniu sa s podporou Bratislavského okrášľovacieho spolku podarilo získať v roku 2011 naspäť lokomotívu P.O.H.É.V. Ganz Eg 6, ktorá slúžila na ťahanie vozňov Viedenskej električky na bratislavskom úseku trate a je momentálne v rekonštrukcii.

Posledným zo sprievodných podujatí našej knižnice k výstave Petržalka do roku 1918 sa stala prednáška Petra Martinka a Romana Delikáta z občianskeho združenia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy o histórii Viedenskej električky a záchrane jednej z lokomotív s označením Eg6 pre budúcnosť všetkých bratislavčanov aj návštevníkov nášho mesta. Prednáška bola veľmi pútavá, odznelo veľa zaujímavých informácií a mali sme možnosť vidieť aj množstvo zaujímavých fotografií, máp a nákresov.

elektricka-01.JPG elektricka-02.JPG elektricka-03.JPG
elektricka-04.JPG elektricka-05.JPG elektricka-06.JPG
elektricka-07.JPG elektricka-08.JPG elektricka-09.JPG
elektricka-10.JPG elektricka-11.JPG elektricka-12.JPG
elektricka-13.JPG elektricka-14.JPG elektricka-15.JPG