Zverejnené 10.02.2013,


 

Druhým zo sprievodných podujatí k výstave Petržalka do roku 1918 bola prednáška pani Brigity Halászovej – sprievodkyne a staopetržalčanky, ktorá nám priblížila situáciu do roku 1918 v tzv. hraničných oblastiach Petržalky.
Venovala sa najmä Kopčanom, históriu vojenského cintorína v Kopčanoch, kde sú pochovaní vojaci padlí v I. svetovej vojne. Vojenský cintorín vznikol počas 1. svetovej vojny v roku 1916 ako doplnok vojenského lazaretu, kde ležali zväčša ťažko ranení vojaci Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj iní vojaci bojujúcich strán.
Veľmi zaujímavou časťou prednášky pani Halászovej bola história kaštieľa a nemocnice v Kittsee, kde pôsobil známy lekár , dobrodinec a filantrop doktor Ladislav Batthyany, ktorý liečil veľa ľudí z Petržalky, ale aj z celého vtedajšieho Prešporka. Robotníci z petržalskej továrne na smaltovaný riad mu z vďaky za lekársku starostlivosť, ktorú im venoval dali vyrobiť malú emailovú tabuľku, ktorá bola pripevnená na fasáde nemocnice v Kittsee.

hranice-1.JPG hranice-2.JPG hranice-3.JPG
hranice-4.JPG hranice-5.JPG hranice-6.JPG
hranice-7.JPG hranice-8.JPG