Zverejnené 30.09.2013,
 

Miestna knižnica Petržalka a Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Pri príležitosti

Dní dobrovoľníctva 2013,

uskutočnila v priestoroch vestibulu Onkologického Ústavu Sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici

rozdávanie darovaných a vyradených kníh

Už tretí krát sa naša knižnica parnersky zapojila do Dni dobrovoľníctva 20. – 21. septembra 2013, ktoré každoročne organizuje skupina Vrba. V Národnom onkologickom centre na Heydukovej ulici sme rozdali vyradené knihy z nášho fondu a darované knihy od obyvateľov Petržalky. Knihy boli určené onkologickým pacientom, ich blízkym a personálu. Pacienti ako aj návštevníci centra prejavili mimoriadny záujem o ponúkanú literatúru pre deti aj dospelých. Z ponúkaných 600 titulov sme rozdali asi 450. Zvyšné knihy sme ponechali pre potreby ďalších záujemcov z radov pacientov. Zapojenie našej MKP vysoko hodnotili nielen pacienti, ale aj pracovníci centra. Na akcii sa zúčastnili Veronika Pavelková a Jana Frassová.

 
   
dobr1.jpg dobr2.jpg dobr3.JPG
dobr4.jpg dobr5.JPG