Zverejnené 01.10.2013,

 

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov 24. ročníka literárnej súťaže

 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2013 sa tento rok uskutočnilo 27. septembra 2013 v CC Centre na Jiráskovej ul. Odborná porota v zložení Dado Nagy, Marta Hlušíková a Mirka Abelová už tradične hodnotili práce začínajúcich autorov v štyroch vekových kategóriách. Prvú tvorili práce detí od 8 – 10 rokov, druhú od 11 – 15 rokov, tretia kategória patrí študentom a mladým ľuďom od 16 do 20 rokov a poslednú kategóriu v našej súťaži tvoria dospelí autori. Tento rok porota hodnotila 350 zaslaných prác od 177 autorov. V kategórii poézia to bolo 230 prác , próza 118 prác a dve práce boli hodnotené v kategórii dráma. Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnili aj milí hostia. Za mestskú časť Bratislava – Petržalka pozvanie prijal zástupca starostu Ing. Roman Masár, za oddelenie školstva , kultúry a športu PaeDr. Juraj Monsberger, bývalý riaditeľ MKP a zakladateľ PSFU PaeDr. Jozef Pavelka, spisovateľ Juraj Šebesta a dve úžasné práce bravúrne prečítal herec Juraj Kemka. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie žiakov ZUŠ Jána Albrechta. Všetkých hostí a ocenených autorov prác privítala pani riaditeľka MKP PhDr. Katarína Bergerová. Za krásne knižné dary ďakujeme vydavateľstvu Slovart , Ikar, Dadovi Nagymu a Jurajovi Šebestovi. Po vyhlásení výsledkov pokračoval program seminárov autorov a porotcov, kde si mohli jeho účastníci vypočuť názory na svoje práce a dozvedieť sa aj pár dobrých rád a tipov pri písaní či uverejňovaní svojich literárnych prác.

PSFU-01.JPG PSFU-02.JPG PSFU-03.JPG
PSFU-04.JPG PSFU-05.JPG PSFU-06.JPG
PSFU-07.JPG PSFU-08.JPG PSFU-09.JPG
PSFU-10.JPG PSFU-11.JPG PSFU-12.JPG
PSFU-13.JPG PSFU-14.JPG PSFU-15.JPG
PSFU-16.JPG PSFU-17.JPG PSFU-18.JPG
PSFU-19.JPG PSFU-20.JPG PSFU-21.JPG
PSFU-22.JPG PSFU-23.JPG