Zverejnené 09.11.2013,

Slávnostnou vernisážou sme otvorili výstavu Ilustrátori ocenení na Bienále ilustrácií Bratislava 2013, ktorú Miestna knižnica Petržalka organizuje spoločne s Bibianou medzinárodným domom umenia pre deti. Tento rok sa 24. ročníka BIB 2013 zúčastnili ilustrátori zo 49 krajín celého sveta a odborná porota vyberala vítazné práce spomedzi viac ako 2300 prác. Prehliadku tých najlepších 30 diel oceneních hlavnou cenou t.j. Grand prix , alebo Zlatým jablkom či Plaketou, Cenou detskej poroty, Cenou primátora mesta Bratislavy alebo ocenením pre vydavateľstvá si môžete do 27. novembra pozrieť v čitárni pobočky na Prokofievovej ul. Na vernisáži vystúpili deti zo ZUŠ Jána Albrechta, ktoré svojim programom umocnili atmosféru tohto podujatia. Našimi milými hosťami boli Mgr. Veronika Redechová z oddelenia školstva, kultúry a športu MÚ Petržalka, riaditeľka MKP PhDr. Katarína Bergerová , riaditeľ Bibiany Ing. Peter Tvrdoň, vedúca sekretariátu BIB Mgr. Viera Anoškinová a deti z ŠKD na Prokofievovej ul. Sprievodné slovo k prezentácii vystavených diel mala metodička MKP Mgr. Viera Némethová
 

BIB13-01.JPG BIB13-02.JPG BIB13-03.JPG
BIB13-04.JPG BIB13-05.JPG BIB13-06.JPG
BIB13-07.JPG BIB13-08.JPG BIB13-09.JPG
BIB13-10.JPG BIB13-11.JPG BIB13-12.JPG
BIB13-13.JPG BIB13-14.JPG BIB13-15.JPG
BIB13-16.JPG BIB13-17.JPG