Zverejnené 27.01.2014,

 

Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripravila v poradí už druhé pokračovanie cyklu výstav Taká bola Petržalka s názvom Petržalka 1919-1946. Výstava pripravili študenti fakulty pod pedagogickým vedením Mgr. Ľuboša Kačírka PhD. a Doc. PhDr. Pavla Tišliara PhD. a odborným vedením vedúcej katedry Prof. PhDr. Marty Botikovej Csc. Výstavu tvoria nie len tématické banery, ktoré návštevníkom približujú najvýznamnejšie udalosti pohnutej vojnovej a medzivojnovej histórie Petržalky ale aj dokumentačné predmety, ktoré najmä deťom a mládeži sprostredkujú a priblížia dobu, ktorá bola pre Petržalku prelomová vo viacerých smeroch. História Viedenskej električky, ktorej časť trasy viedla cez Petržalku, výstavba obranného systému ktorý začal vznikať v 30 – tych rokoch a ktorého jediný ucelený obranný úsek sa zachoval práve na tomto území, pričlenenie Petržalky do Tretej ríše, osobnosti, ktoré v týchto rokoch v Petržalke žili , to všetko a ešte viac môžete vidieť na tejto jedinečnej výstave. Vernisáž otvorila PhDr. Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka, ktorá priblížila prítomným hosťom projekt výstav Taká bola Petržalka. Prof. Marta Botíková vyzdvihla prínos študentov Katedry etnológie a muzeológie, pre ktorých je veľmi dôležité objasniť a použiť teoretické poznatky získané pri štúdiu pri práci na konkrétnom projekte. Mgr. Ľuboš Kačírek PhD. priblížil návštevníkom ako spolu so študentmi získavali materiály k výstave, poďakoval partnerským organizáciám, múzeám, galérii aj jednotlivcom , ktorí poskytli cenní materiál a doplnili informácie ktoré doplnili údaje a obrazový materiál ktorý na výstave máte možnosť vzhliadnuť do 20. marca 2014.

abP-01.JPG abP-02.JPG abP-03.JPG
abP-04.JPG abP-05.JPG abP-06.JPG
abP-07.JPG abP-08.JPG abP-09.JPG
abP-10.JPG abP-11.JPG abP-12.JPG
abP-13.JPG abP-14.JPG abP-15.JPG
abP-16.JPG abP-17.JPG