Zverejnené 25.02.2014,

 

Miestna knižnica Petržalka

 

vyhlasuje

25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Štatút súťaže a prihláška na stiahnutie: štatút.pdf , prihláška.docprihláška.pdf
alebo si ich môžete vyzdvihnúť na všetkých pobočkách knižnice v Petržalke, na požiadanie i zašleme poštou alebo e-mailom.

Uzávierka súťaže je v sobotu 31. mája 2014.