Zverejnené 13.02.2014,

Prvým zo sprievodných podujatí k výstave Petržalka 1919-1946 bola beseda s Pavlom Borošom, autorom knihy Tri brehy Dunaja ktorá vyšla v závere minulého roka vo vydavateľstva Slovart. Pavol Boroš zasadil svoj debutový román do prostredia Prešporka – dnešnej Bratislavy, kde sa udalosti konca prvej svetovej vojny, rozpadu starej monarchie a vznik nového štátoprávneho usporiadania bytostne dotknú osudov hlavných hrdinov knihy. Na besede autor priblížil hosťom dôvody prečo ho oslovilo práve toto obdobie v našej histórii. Vysvetlili sme historický kontext udalostí, ktoré v rokoch 1918 – 1919 výrazným spôsobom ovplyvnili život ľudí v Bratislave ale aj v Petržalke, ktorá bola v noci zo 14. na 15. augusta obsadená československými vojskom. Kniha Tri brehy Dunaja je výborným románom, ktorý podáva neskresľujúci obraz o živote Slovákov, Maďarov aj Čechov, ktorých životné osudy a pretnú práve v Prešporku . Tri brehy Dunaja sa dotýkajú citlivej otázky národnostnej identity, ktorá je vykreslená na pozadí ľúbostného príbehu.

tbD-01.JPG tbD-02.JPG tbD-03.JPG
tbD-04.JPG tbD-05.JPG tbD-06.JPG
tbD-07.JPG tbD-08.JPG tbD-09.JPG
tbD-10.JPG