Zverejnené 03.03.2014,

Fotoreportér a zakladateľ občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre Miroslav Košírer prišiel žiakom Základnej školy na Prokofievovej ul. 5 porozprávať o okolnostiach vzniku, minulosti aj súčastnosti petržalských bunkrov, ktoré boli postavené v rozpätí rokov 1933 – 1936 . Pán Košírer neprišiel s prázdnymi rukami , deťom priniesol z Múzea Petržalského opevnenia , ktorý sa nachádza v bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčanoch niekoľko uniforiem, prilby a čapice aj ukážky samopalov, s ktorými sa bojovalo v Druhej svetovej vojne. Deti za každú správnu odpoveď dostali aj milú " vojenskú odmenu ". Prednáška bola sprievodným podujatím výstavy Petržalka 1919-1946, ktorú máte možnosť navštíviť do 20. marca v pobočke na Prokofievovej ul. č. 5

bunker-01.JPG bunker-02.JPG bunker-03.JPG
bunker-04.JPG bunker-05.JPG bunker-06.JPG
bunker-07.JPG bunker-08.JPG bunker-09.JPG
bunker-10.JPG bunker-11.JPG bunker-12.JPG
bunker-13.JPG bunker-14.JPG bunker-15.JPG
bunker-16.JPG bunker-17.JPG