Zverejnené 28.08.2014,

 Programy a podujatia Miestnej knižnice Petržalka pre materské, základné a stredné školy na školský rok 2014 / 2015

Prvýkrát do školy prvýkrát do knižnice
pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Prvýkrát na strednú – nájdi si knihu potrebnú
aj na strednej škole potrebuješ knihu na štúdium aj relax

Čítame si s Knihomilkou
kreatívne popoludnia v knižnici, čítanie, zábava, súťaže

Spisovatelia, život a ich tvorba
M. Ďuríčková, H. CH. Andersen, P. Dobšinský, J. Čapek. D. Hevier, E. M. Remarque …

Mikuláš v knižnici
stretnutie detských čitateľov s Mikulášom

Deň ľudovej rozprávky
múdrosť a poučenie v ľudových rozprávkach

Jarný maratón s knihou
spoznaj tvoju obľúbeného autora a knihu

Týždeň slovenských knižníc
bezplatné zaregistrovanie do knižnice čitateľov každého veku

Noc s Andersenom
náučno-zábavná noc v knižnici

Les ukrytý v knihe
spoznávaj prírodu Petržalky

„Čítajme si ….“
čitateľský maratón s Linkou detskej istoty

Bratislavské povesti – M. Ďuríčková
poznáš povesti o svojom meste?

Projekt v.v.v. – vstúp, vyber, vypožičaj
projekt pre …násť ročných tínedžerov, najlepšie knihy, súťaže, hodnotenia čítaných kníh

Taká bola Petržalka
jedinečný cyklus výstav o Petržalke spojených s prezentáciami a prednáškami o jej histórii

Rozprávky v starom a novom šate
porovnanie rozprávok z minulosti so súčasnosťou

Pobočky pre deti, mládež a dospelých:
Vavilovova 24, Prokofievova 5, Vyšehradská 27, Turnianska 10

Pobočky pre deti a mládež:
Furdekova 1, Dudova 2

Program podujatí rozdelený podľa pobočiek (pdf)