Zverejnené 21.10.2014,

Jedným zo štyroch podujatí, ktoré sme v našej knižnici realizovali v rámci Dní slovenskej literatúry aj Petržalského Seniorfestu 2014 bola beseda o knihe legionára Jozefa Klempu Moje skúsenosti za svetovej vojny. O autentických denníkových zápiskoch z rokov 1914 – 1920 sme hovorili s vnučkou Jozefa Klempu pani Vierou Meliškovou, z editorkou knihy pani Danielou Marsinovou z vydavateľstva Slovart a historikom z Vojenského historického ústavu pánom Petrom Chorvátom, ktorý nám objasnil spoločensko- historický aspekt vzniku československých légií a aj okolnosti za ktorých sa legionári postupne vracali naspäť do vlasti. Výnimočným unikátom je denník Jozefa Klempu , ktorý sa zachoval a je cenným historickým materiálom. Touto besedou si Miestna knižnica Petržalka pripomenula aj sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny.
 

klempa-1.JPG klempa-2.JPG klempa-3.JPG
klempa-4.JPG klempa-5.JPG klempa-6.JPG
klempa-7.JPG klempa-8.JPG klempa-9.JPG