Zverejnené 13.10.2014,

 

25. ročník autorskej literárnej súťaže

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

V tomto roku uplynie štvrťstoročie od založenia literárnej súťaže pre začínajúcich autorov pomenovanej po významnom slovenskom dramatikovi minulého storočia Ferkovi Urbánkovi. Toto úctyhodné obdobie svedčí o záujme o literárnu tvorbu predovšetkým mladých autorov.
Literárna súťaž sa zrodila v roku 1990 ako nápad vtedajšieho nového riaditeľa petržalskej knižnice PaeDr. Jozefa Pavelku, ktorý spolu s básnikom a prekladateľom Vojtechom Kondrótom (1940 – 2003), básnikom Ľudovítom Fuchsom (1926) a bývalým šéfredaktorom časopisu Rodina a škola Eduardom Krajčom len niekoľko mesiacov po svojom nástupe inicioval vznik súťaže ktorú nazvali Petržalské súzvuky. Súťaž bola vyhlásená ako súťaž pre žiakov petržalských základných škôl, ktorých bolo v roku 1990 viac ako 23 tisíc. V prvom ročníku sa zúčastnilo iba 42 detí. Postupne však začali prichádzať do súťaže aj literárne diela detí z celej Bratislavy. V roku 1993 sa súťaž premenovala na Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Dramatik Ferko Urbánek prežil v Petržalke niekoľko rokov svojho života a napísal 54 divadelných hier. Je považovaný za tvorcu národnej ľudovej dramatiky a je aj autorom mnohých básní a piesní, napr. Hoj , vlasť moja, Ružičky a iné, ktoré zhudobnil jeho synovec Mikuláš Schneider-Trnavský. Súťaž v roku 2006 definitívne získala celoslovenský charakter. Jej dnešnú podobu tvorí vyhodnotenie troch vekových kategórií, a to mladší žiaci, starší žiaci a dospelí a tri žánrové kategórie – poézia, próza a dráma. V 25 ročnej histórii súťaže sa medzi porotcami vystriedali mnohé známe osobnosti slovenskej literatúry. V roku 2012, za pôsobenia súčasnej riaditeľky petržalskej knižnice PhDr. Kataríny Bergerovej sa slávnostné vyhodnotenie súťaže rozšírilo o stretnutie autorov z porotcami. Tu majú nádejní začínajúci autori možnosť priamo si vypočuť interakciu na svoje práce a debatovať o posune, vylepšeniach, prípadných chybách či malých nedostatkoch hodnotených prác. Od toho istého roku iniciovala aj prvý literárny predvečer, ktorý sa uskutočňuje pred slávnostným vyhodnotením literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Dôležitým prínosom je najmä to, že medzi účastníkmi súťaže sú aj takí, ktorí v tvorivej literárnej činnosti pokračujú a dosiahli už hodnotné ocenenia.
Dana Hlavatá – ocenená v r. 1998 a 2004 v próze a v kategórii dramatická tvorba. Dramaturgička, redaktorka Slovenského rozhlasu, autorka 17 kníh.
Damián Pastirčák – dnes výtvarník, grafik, pracuje spoločne s Danielou Olejníkovou.
Martin Chudík – autor debutovej zbierky Ukryté v dotykoch. Laureát ceny Ivana Kraska 2014. Zakladajúci člen literárnej skupiny BRAK.
Roman Beňo – vydal svoju debutovú básnickú zbierku Vrstvenie. Člen literárnej skupiny BRAK.
Grigorij Starbudcev – vyšli mu knihy básničiek pre deti Hádanky a Veselé básničky pre všetky detičky. Je víťazom viacerých literárnych súťaží.
Miroslava Novysedláková – autorka knihy Prísne tajný denník Miry Danesovej.
Pavel Sibyla – Kniha Niečo o orchideách. Publikoval aj v zborníkoch a antológiách.
Marek Mittaš – kniha Hriechy v rukavičkách a publikoval aj v zbierkach poviedok.