Zverejnené 24.11.2014,
Dobrovoľníčky v knižnici.


Miestna knižnica Petržalka uzavrela v roku 2013 dohodu o dobrovoľníctve s Domovom sociálnych služieb Kampino na Haanovej ulici v Petržalke. Už rok prichádzajú dvakrát do týždňa do priestorov pobočky odbornej, cudzojazyčnej a umenovednej literatúry na Vavilovovej 26 dobrovoľníčky Zuzka a Silvia – klientky DSS Kampino v sprievode sociálnej pracovníčky Katky. Obe dievčatá prejavili veľký záujem pracovať v knižnici aj preto, lebo majú veľmi pekný kladný vzťah ku knihám. Pracovníci knižnice sa snažia našim dobrovoľníčkam vytvoriť priateľské prostredie, nenútený prístup a atmosféru. Zuzka a Silvia majú u nás možnosť osobnej sebarealizácie formou jednoduchých a nenáročných fyzických prác. Činnosti sú prispôsobené ich schopnostiam a možnostiam s dôrazom aj na želania ich
samotných. Dievčatá narovnávajú a ukladajú knihy v policiach, trieda časopisy a knihy, polievajú a ošetrujú kvety. Veľmi rady čítajú a listujú si knihy a stali sa aj našimi čitateľkami.
O úspešnosti spolupráce svedčí fakt, že dievčatá navštívili pobočku knižnice už 46 krát a vždy sa tešia na ďalšiu návštevu.
 

Kampino-1.jpg Kampino-2.jpg Kampino-3.jpg Kampino-4.jpg