Zverejnené 08.12.2014,

Mikuláš so svojim pomocníkom anjelikom a neposlušným knižničným čertom nemohli ani tento rok chýbať na žiadnej z našich detských či rodinných pobočiek.
Pani knihovníčka Ivetka v pekne vyzdobenej knižnici , ktorú všetci naši detskí čitatelia nájdu na 1. poschodí Základnej školy na Dudovej 2, ale slúži pre všetky deti nielen z tejto školy, ale aj zo širšieho okolia, pre mamičky, ockov aj starých rodičov, ktorí si prídu občas so svojimi vnúčencami pre rozprávkové knižky privítala deti -prváčikov zo ZŠ Dudova. Prečítala im rozprávku O krivej jedličke a porozprávala im o zvykoch a tradíciách, ktoré sa v minulosti dodržiavali pred vianočnými sviatkami ale aj počas Vianoc priblížila deťom, ako v dávnych časoch vyzeral štedrovečerný stôl a aké jedlá by ste boli na ňom našli. Teta Ivetka hovorila aj o tom, ako vznikol adventný kalendár, alebo prečo je adventný veniec guľatý. Deti boli prekvapené, keď sa dozvedeli, že v minulosti visel vianočný stromček zo stropu izby, pretože v izbičkách bolo málo miesta a veľa ľudí. Potom už ale k deťom prišiel Mikuláš, čert aj anjelik. Prváčikovia mali s pani učiteľkou Katkou nacvičené pekné vianočné pesničky a vedeli aj básničky pre Mikuláša. Anjelik ich za to obdaroval sladkosťou.
Aj na pobočke Prokofievova 5 ešte pred príchodom Mikuláša zaznel prostredníctvom našich mladých knihovníčok Mirky a Simonky krásny predvianočný príbeh z knihy Vianočné príbehy a koledy a to o sv. Mikulášovi. Príbeh deťom objasnil prečo vlastne Mikuláš obdarúva deti a ako táto krásna tradícia vznikla. Z knihy Moja najkrajšia vianočná kniha zasa deti počuli príbeh o Mikulášovi a chlapčekovi Mikim. Na pobočku prišli deti zo Základnej školy na Prokofievovej ul., ktoré po celý školský rok chodia pravidelne do knižnice na stretnutia knižného klubu pre deti, ktoré sme nazvali Čítame si s Knihomilkou.
Samozrejme že Mikuláš nemohol obísť ani pobočku na Furdekovaj ulici, kde sa už na neho tešili prváčikovia zo Základnej školy na Lachovej ul. Pani knihovníčka Danka krátko povedala deťom kto vlastne sv. Mikuláš bol a prečo táto tradícia obdarúvania vlastne vznikla. Rovnako prečítala deťom rozprávku o Mikulášovi a chlapčekovi Mikim z knihy Moja najkrajšia vianočná kniha. Prváci boli pani učiteľkou veľmi pochválení, povedala, že také dobré a zlaté deti už neučila veľmi dlho. A preto čert nemal veľa práce. Anjelik obdaroval deti sladkosťami a tie sa potom spontánne chytili pripravených kníh s vianočnou tématikou a dali sa do čítania. Anjelik sa iba usmieval, veď čo mu môže v knižnici priniesť väčšiu radosť ako čítajúce deti.
Na pobočke Vavilovova čakalo na deti jedno z najväčších prekvapení dňa. Knihovníčky Helenka a Barborka pripravili pre deti milé predstavenie na motívy knihy Anjelik Striebrovlások. A tak boli odrazu na Vavilovovej anjeliky dva. Ale je to tak v poriadku, pretože tam prišli aj úžasné deti z ŠKD na Černyševského ulici s pani vychovávateľkou Helenou Kunštekovou, ktorá dlhé roky spolupracuje s našou knižnicou. Prišli aj deti- naši malí čitatelia s rodičmi aj starými rodičmi. Anjelik Striebrovlások s pomocou detí a prostredníctvom krásneho príbehu umožnil deťom ozdobiť si aj stromček a to z jeho opaska, na ktorom boli krásne hviezdičky, z jeho dlhých strieborných vlasov a vianočné gule ozdobili strieborným prachom z anjelikových krídel. Mikuláš bol veľmi prekvapený ako si to šikovné tety z knižnice všetko pekne pripravili. Deti za to Mikulášovi zaspievali dve ľudové pesničky . A tak sa našim hudobným oddelením niesla To ta Heľpa, že sa čitatelia veru nestačili čudovať. .-)
Po dlhej ceste po našich detských a rodinných pobočkách samozrejme Mikuláš prišiel aj na pobočku , ktorú nájdete na prvom poschodí na Základnej škole na Turnianskej ul. č. 10. Deti z ŠKD na Turnianskej obsadili čitáreň skoro do posledného miesta. Ešte pred príchodom Mikuláša im knihovníčka Martinka prečítala príbeh z knihy Vianočná kniha a to " O Vianociach, ktoré nechceli prísť". Nič nemohlo potešiť Mikuláša aj anjelika viac ako to, že na pobočku, ktorá je otvorená iba dva mesiace si nachádza cestu čoraz viac detí, rodičov, starých rodičov, ľudí z okolia a aj pani učiteľky.
Mikuláš urobil radosť viac ako 170 deťom, rodičom, starým rodičom aj pani učiteľkám či vychovávateľkám v pobočkách Miestnej knižnice Petržalka.

mikulas2014-01.JPG mikulas2014-02.JPG mikulas2014-03.JPG mikulas2014-04.JPG
mikulas2014-05.JPG mikulas2014-06.JPG mikulas2014-07.JPG mikulas2014-08.JPG
mikulas2014-09.JPG mikulas2014-10.JPG mikulas2014-11.JPG mikulas2014-12.JPG
mikulas2014-13.JPG mikulas2014-14.JPG mikulas2014-15.JPG mikulas2014-16.JPG
mikulas2014-17.JPG mikulas2014-18.JPG mikulas2014-19.JPG mikulas2014-20.JPG
mikulas2014-21.JPG mikulas2014-22.JPG mikulas2014-23.JPG mikulas2014-24.JPG
mikulas2014-25.JPG mikulas2014-26.JPG mikulas2014-27.JPG mikulas2014-28.JPG
mikulas2014-29.JPG mikulas2014-30.JPG mikulas2014-31.JPG mikulas2014-32.JPG
mikulas2014-33.JPG mikulas2014-34.JPG mikulas2014-35.JPG mikulas2014-36.JPG
mikulas2014-37.JPG mikulas2014-38.JPG mikulas2014-39.JPG mikulas2014-40.JPG
mikulas2014-41.JPG mikulas2014-42.JPG mikulas2014-43.JPG mikulas2014-44.JPG
mikulas2014-45.JPG mikulas2014-46.JPG mikulas2014-47.JPG mikulas2014-48.JPG
mikulas2014-49.JPG mikulas2014-50.JPG mikulas2014-51.JPG mikulas2014-52.JPG
mikulas2014-53.JPG mikulas2014-54.JPG mikulas2014-55.JPG mikulas2014-56.JPG