Zverejnené 16.04.2015, Pre deti Pre dospelých Pre mládež

V spolupráci s Ústavom pamäti národa sme zorganizovali druhý sprievodný program k výstave Petržalka 1946-1973. našimi hosťami boli predseda správnej rady ÚPN PaeDr.ThDr. Ondrej Krajňák PhD. , Ing. Stanislav Labjak z ÚPN a Mgr. Anton Čulen. prioritne sa venovali najmä pôsobeniu Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktorý v Petržalke niekoľko rokov pracoval ako robotník v Tatracheme a neskôr aj ako údržbár výťahov. Dlhé roky býval na Vilovej ul. na sídlisku Zadunajec. Dlhé roky tu žil aj muzikológ, hudobný kritik a redaktor ale zároveň aj tajne vysvätený kňaz Igor Vajda a kľúčové osobnosti slovenského disidentu. V krátkosti sme zaspomínali aj ne generálmajora Antona Petráka, ktorý v Petržalke žil 35 rokov a po nespravodlivom obvinení a následnom procese podobne ako aj ostatní spomínaní disidenti , dostal už len prácu robotníka v petržalskom Kovosmalte. Na prednáške odzneli aj hodnotné osobné svedectvá.
 

UPNosoby-1.jpg UPNosoby-2.jpg UPNosoby-3.jpg UPNosoby-4.jpg
UPNosoby-5.jpg UPNosoby-6.jpg UPNosoby-7.jpg UPNosoby-8.jpg